Strona Główna » Muzyka » K2 – 1 Moment (feat. Buka)

K2 – 1 Moment (feat. Buka)

K2 – 1 Moment (feat. Buka)
5 (100%) 2 oceny

 

k2 ft  buka 1 moment

K2 ft. Buka – 1 moment (official video) prod. Subbassa

Tekst piosenki:

K2 – 1 Moment (feat. Buka)

Autor tekstu:      K2; Buka

Kompozytor:      K2

Rok powstania:      2014

Wykonanie oryginalne:      K2

Płyty:      Anatomia

Ciekawostki:      produkcja- Subassa gitara – SoulToSqueeze

 

W poszukiwaniu szczęścia…
W poszukiwaniu szczęścia tu.
W poszukiwaniu szczęścia…

Przemierzamy cały świat,
Przemierzamy wszechświat,
Dobijamy do bram i tam oczekujemy wejścia.
Cały ten świat jest u stóp nam,
Cały świat jest u stóp, bracie, siostro ma.

Ref. Zanim odejdę, nim odejdę stąd
Chwyć za rękę mnie, złap za rękę mą –
Pójdziemy razem tam, chaos nigdy nas nie dosięgnie.
(Nie dosięgnie już nas!)
Zanim odejdę, nim odejdę stąd
Chwyć za rękę mnie, złap za rękę mą –
Pójdziemy razem tam, chaos nigdy nas nie obejmie.

[K2] O-o-ou, hai!
Młodzi już opuszczają kraj – bye!
A to dowodzi jedynie temu, że rządzi tu hajs.
Każdy dzień ma ten gorzki smak,
Jednostki faktycznie tu mają szajs.
I ten syf, intensywny shit – pomimo ekscesów ja dalej idę.
Czasami tak sam na sam
Patrzę w TV jak jeden z drugim to mówią: „Druga Irlandia”;
Tam mafia to wmawia nam słów galimatias, co znów trafia na wiatr –
a pierdolić cały ten syste-em, powstały z tej istnej chały i intencji złej.
A ludzie nie mają, bez kitu, sensu bytu już do tego by być teraz i tu.
Jak grób budzę sound system, ten każdy dzień ceń z zaszczytem, idąc tam. (tam)

Ref. Zanim odejdę, nim odejdę stąd
Chwyć za rękę mnie, złap za rękę mą –
Pójdziemy razem tam, chaos nigdy nas nie dosięgnie.
(Nie dosięgnie już nas!)
Zanim odejdę, nim odejdę stąd
Chwyć za rękę mnie, złap za rękę mą –
Pójdziemy razem tam, chaos nigdy nas nie obejmie.

[Buka] A nie było mnie dwa razy tu już,
Lecz nigdy nie przestałem marzyć i wracałem;
Podróż – z nią mi do twarzy, to nie szczędzi wrażeń.
Zdarzył się cud.
A może warto się odważyć? Tylko karty Twe porażę, wdrążę rzeczywistość.
A to rozdanie to klucz, masz jeden moment – to czuć: pulsują skronie.
Ty wróć, ktoś czeka w domu.
Unieśmy dłonie za naszą wolność, niezależnie gdzie jesteśmy,
Tutaj z każdej świata strony prowadzi Cię serce.
Unieśmy ręce za nasze miejsce i historię,
I zanim odejdę, póki tu jesteśmy, zanim przyjdzie po mnie,
Jeszcze zdarzy się cokolwiek
I niewiarygodne szczęście padnie na nasze dłonie – Ty wyciągnij je ze mną.
Jeszcze zagra nam piękno najważniejszą piosenkę,
Tylko pamiętaj ścieżkę, gdybyś wracał nieprędko.
I nieważne którędy, aby nawet przez ciernie…
Chwyć za rękę mą w poszukiwaniu szczęścia, ziom!

Ref. Zanim odejdę, nim odejdę stąd
Chwyć za rękę mnie, złap za rękę mą –
Pójdziemy razem tam, chaos nigdy nas nie dosięgnie.
(Nie dosięgnie już nas!)
Zanim odejdę, nim odejdę stąd
Chwyć za rękę mnie, złap za rękę mą –
Pójdziemy razem tam, chaos nigdy nas nie obejmie.

[K2] (zwrotka 3 tylko w wersji wydłużonej)
Znów to samo!
Samo życie niesamowicie tętni, idzie przez siedem dni na tydzień tu.
Noc i dzień znów, o świcie już kroczycie ku istoty celu.
One second, oni dymają nas – są zgrają łajz, nasz wydają hajs.
Niejeden by za to wynajął house, najął auto na gaz, mówił: „Siema, yo, bye, synu!”
Bez lipy, ten rząd się obali;
Nie takie ekipy sprzątali ludzie jak socjalizm już.
Nasze miejsce jest tu i tutaj w tym miejscu my – tu mamy budować dom!
Ludzie mali pokonywali rywali, mieli wiarę, z oddali wypatrywali Graali na ziemi.
Nie minęła chwila jak osiągali cel i na skali wymiar – sukces!
Tego synu chcesz, ja wiem.

Ref. Zanim odejdę, nim odejdę stąd
Chwyć za rękę mnie, złap za rękę mą –
Pójdziemy razem tam, chaos nigdy nas nie dosięgnie.
(Nie dosięgnie już nas!)
Zanim odejdę, nim odejdę stąd
Chwyć za rękę mnie, złap za rękę mą –
Pójdziemy razem tam, chaos nigdy nas nie obejmie.

W poszukiwaniu szczęścia…

Przemierzamy cały świat,
Przemierzamy wszechświat,
Dobijamy do bram i tam oczekujemy wejścia.
Cały ten świat jest u stóp nam,
Cały świat jest u stóp, bracie, siostro ma.

W poszukiwaniu szczęścia!

Przemierzamy cały świat,
Przemierzamy wszechświat,
Dobijamy do bram i tam oczekujemy wejścia.
Cały ten świat jest u stóp nam,
Cały świat jest u stóp, bracie, siostro ma.

 Tłumaczenie:

 In pursuit of happiness.
In pursuit of happiness here.
In pursuit of happiness.

Wander all over the world,
Wander the universe,
We come to the gates and to look forward to.
The whole world is at the feet of us,
The whole world is at the foot, brother, sister.

before I go, I’ll leave it here
Grab me by the hand, grasp my hand-
We will go together there, chaos will never reach us.
(Now befalls us!)
Before I go, I’ll leave it here
Grab me by the hand, grasp my hand-
We will go together there, chaos never will not cover.

O-o-ou, hai!
The young no longer leave the country-bye!
And this only proves the fact that there is hajs.
Each day has the bitter taste,
The unit actually here are shit.
And this shit, intense shit-despite the excesses I as I go.
Sometimes so alone
I look at TV as one of the second they say: „the second Ireland”;
There is a mafia told us words hodgepodge, which once again goes to the wind-
and fuck the whole system, originated from this veritable do not piss challah and bad intentions.
And people do not have, without being for this already sucks sense, to be now and here.
How grave I wake up sound system, the every day value of honor walking down there. (tam)

Wander all over the world,
Wander the universe,
We come to the gates and to look forward to.
The whole world is at the feet of us,
The whole world is at the foot, brother, sister.

And there was me two times here already,
But I never stopped dreaming and I came home;
Travel-with her face to me, it’s not the spare.
A miracle happened.
Or maybe you should weigh? Only Your card I’ll blow their minds, wdrążę reality.
And this hand is the key, you have one moment-to feel: pulsate temples.
You come back, someone waiting at home.
Unieśmy hands for our freedom, no matter where we are,
Here on each page of the world brings you heart.
Unieśmy hands behind our place and history,
And before I go, as long as we are here before will come after me,
Yet whatever happens
And unbelievable luck will be on our hands-You pull them from me.
Still to play us the beauty of the most important song
Just make sure the path, if you won’t come back.
And no matter which way that, even by the thorns.
Grab a hand lost in pursuit of happiness, man!

before I go, I’ll leave it here
Grab me by the hand, grasp my hand-
We will go together there, chaos will never reach us.
(Now befalls us!)
Before I go, I’ll leave it here
Grab me by the hand, grasp my hand-
We will go together there, chaos never will not cover.

Again, the same thing!
Life itself is amazing, going seven days a week.
Night and day, again at dawn already you are walking towards the essence of the purpose.
One second, they dymają us-zgrają łajz, our spending money.
Many to a rented house, hired car on gas, said, „Whats up, yo, bye, son!”
Without limes, the Government will bring;
Our place is here and here in this place we build a House here!
The people of mali, may have faith, Graali wypatrywali from a distance on the ground.
There was a moment of how made the target and on the scale of dimension-a success!
The son you want to, I know.

before I go, I’ll leave it here
Grab me by the hand, grasp my hand-
We will go together there, chaos will never reach us.
(Now befalls us!)
Before I go, I’ll leave it here
Grab me by the hand, grasp my hand-
We will go together there, chaos never will not cover.

In pursuit of happiness.

Wander all over the world,
Wander the universe,
We come to the gates and to look forward to.
The whole world is at the feet of us,
The whole world is at the foot, brother, sister.
In pursuit of happiness!

Wander all over the world,
Wander the universe,
We come to the gates and to look forward to.
The whole world is at the feet of us,
The whole world is at the foot, brother, sister.

O mnie Agnieszka Kwiatowa

Drogi czytelniku gifyagusi.pl, sprawdź moje pozostałe wpisy i artykuły na tej stronie. Dołącz do czytelników najważniejszych informacji już teraz. Obserwuj moje najnowsze wpisy na stronie poprzez portale społecznościowe. Podziel się interesującym wpisem ze swoimi znajomymi już teraz. Oprócz pięknych animowanych gifów umieszczam tutaj także poradniki i publikacje, które z pewnością Cię zaciekawią.

Zapraszam Cię do przeczytania moich innych artykułów na tej stronie, znajdziesz tutaj recenzje, porady, śmieszne filmiki, gify oraz wiele innych. Sprawdź moje kategorie lub skorzystaj z wyszukiwarki w serwisie.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*