GifyAgusi.pl


Największy zbiór gifów i obrazków animowanych w sieci

Wiersze o Starości

babcia_i_dziadek_tancza

Starość

  Starość może być piękna Malwida von Meysenbug Wiel­ka dusza po­win­na mieć w so­bie niep­rzeb­ra­ne źródło młodości, która ją ut­rzy­muje zaw­sze młodą…