Nowości
Home » Muzyka » KrzyHu – Sobą być feat. Kamil Bednarek

KrzyHu – Sobą być feat. Kamil Bednarek Obecnie brak ocen.

Ocena użytkowników

 

KrzyHu – Sobą być feat. Kamil Bednarek (Oficjalny teledysk)

Tekst piosenki:

KrzyHu – Sobą być feat. Kamil Bednarek

Kamil Bednarek :
Aj…………oooo
Aj…………….oooo
Viva la hipokryzja,
Bo inaczej się już nie da.
Nowego głosu, przebudzenia nam potrzeba.
Zobacz sam man, czy nie boli Cię ta bieda,
Bieda tych wartości.
Jeszcze chwila a sam byś się sprzedał

KrzyHu :
Ile razy widziałem te same dni,
Ludzi pozbawionych cudownych chwil,
Kiedy mówili mi, że ich życie nie znaczy nic.
To nie tak, my nie możemy się bać,
Choć domyślam się, że wiele razy witał Cię strach.
Mimo wszystko niosę w sobie nadzieję
Dla Ciebie, z myślą o Tobie,
Ponieważ wiem, że wierzysz we mnie.
Możesz polegać na tych słowach, które Tobie dajemy,
Żyjemy, aby iść po to, czego pragniemy.
Chcemy tego samego, tych samych snów.
Nie pytaj dlaczego, tylko posłuchaj i daj na luz.
Mam tego dosyć już, ponieważ to mnie boli
Całe zachowanie ludzi uwięzionych w samotności.
Chcę być sobą, mieć do tego spory dystans,
Gdzie wygrywa hipokryzja,
Która siedzi w naszych myślach.
Nie rozumiem, bo po prostu chcę być sobą.
Mieć zaufanie do kogoś, na zawsze poczuć wolność.

Kamil Bednarek :
Urodzeni po to, by walczyć
Po to, by żyć.
Używając miecza i tarczy,
Po prostu drwić.
Ale czasami wystarczy man
Sobą być, sobą być, sobą być….. ( x4)

KrzyHu :
Wiele razy myślałem, że to bez sensu,
Atmosferę czuć nadal w powietrzu.
Zamiast o deszczu, porozmawiajmy w końcu o szczęściu.
Nie pamiętasz, jakie kiedyś miałeś plany?
Gdzie jest tamten człowiek, o sercu tym samym?
Zapominamy o tym, gdzie chcieliśmy być,
Tak naprawdę sami nie wiemy,
Kim jesteśmy dziś.
To boli mnie i wiem, że to do Ciebie wraca,
Zostaw cały ten stres.
I chodź ze mną na koniec świata.
Zostaw wylane łzy, poznaj swoją wartość.
Mówię do Ciebie, Ty, my nie różnimy się za bardzo.
Potrafię płakać, a po chwili w siebie wierzyć.
Mimo doświadczeń mam cel, aby zwyciężyć.
Nie mów, że nie dasz rady ani razu więcej.
Niech inni Ci nie mówią, co dla Ciebie najcenniejsze.
Na Twojej twarzy chcę zobaczyć wyraz prawdy.
Dobrze posłuchaj, co Ci chcą powiedzieć gwiazdy.

Kamil Bednarek :
Urodzeni po to, by walczyć,
Po to, by żyć.
Używając miecza i tarczy,
Po prostu drwić.
Ale czasami wystarczy man,
Sobą być, sobą być, sobą być…… (x4)

Viva la hipokryzja,
Bo inaczej się już nie da.
Nowego głosu, przebudzenia wszystkim nam potrzeba.
Zobacz sam man, czy nie boli Cię ta bieda,
Bieda tych wartości.
Jeszcze chwila a sam byś się sprzedał.
Aj…….ooooo
Jeszcze chwila i sam byś się sprzedał, bo man,
Aj …….oooo
Aj…….oooo
Jeszcze chwila, sam byś się sprzedał, bo
Aj…..oooo
Są pokusy świata, są ludzie,
Którzy Twoją wolność chcą……

Tłumaczenie:

Kamil Bednarek:
Aj………… oooo
Aj … … … … …. oooo
Viva la hypocrisy,
Or else they no longer will give.
New voice, waking up for us are needed.
See alone man, whether this poverty doesn’t ache you,
Poverty of these values.
A second or two more but alone you would sell out

KrzyHu:
How many times I could see the same days,
Of people deprived of beautiful moments,
When they told me that their life meant nothing.
It not so, we cannot be afraid,
At least I am guessing that a lot he welcomed cases of you fear.
Despite everything I am carrying hope in myself
For you, with the thought about you,
Since I know that you believe in me.
You can rely on these words which we are giving to you,
We live in order to go for what we want.
We want it alone, of the same dreams.
Don’t ask why, only listen and give to room.
I quite already have it, since it aches me
Entire behaviour of humans imprisoned in solitude.
I want to be myself, to have considerable distance to it,
Where the hypocrisy is winning,
Which is sitting in our thoughts.
I don’t understand, because I simply want to be myself.
To have confidence in somebody, forever to feel the freedom.

Kamil Bednarek:
Given birth up to it in order to fight
For in order to live.
Using the sword and the shield,
Simply to mock.
But he will sometimes be enough man
To be oneself, to be oneself, to be oneself ….. (x4)

KrzyHu:
Many times I thought, that it senselessly,
To feel the atmosphere still in air.
Instead of about the rain, let us talk in the end about happiness.
Don’t you remember, at one time what plans you had?
Where that man is, about the heart in the process?
We forget about, where we wanted to be,
Actually alone we don’t know,
Kim we are today.
It aches me and I know that he is coming back to it is you,
Leave entire this stress.
And go out with me for the end of the world.
Leave shed tears, get to know your value.
I am talking to you, you, we don’t differ too much.
I am able to cry, and after a moment to believe in oneself.
In spite of experience I have a purpose in order to win.
Don’t say that you will get by not even once more.
Let other aren’t telling you, what for you most valuable.
On your face I want to see the expression of the truth.
Well listen what stars want to tell you.

Kamil Bednarek:
Given birth up to it in order to fight,
For in order to live.
Using the sword and the shield,
Simply to mock.
But he will sometimes be enough man,
To be oneself, to be oneself, to be oneself … … (x4)

Viva la hypocrisy,
Or else they no longer will give.
New voice, waking up for everyone for us are needed.
See alone man, whether this poverty doesn’t ache you,
Poverty of these values.
A second or two more but alone you would sell out.
Aj … …. ooooo
A second or two more and alone you would sell out, because man,
Aj … …. oooo
Aj … …. oooo
A second or two more, alone you would sell out, because
Aj ….. oooo
There are temptations of world, there are people,
Which want your freedom …

O autorze Agusia

Drogi czytelniku gifyagusi.pl, sprawdź moje pozostałe wpisy i artykuły na tej stronie. Dołącz do osób lubiących moją stronkę i wpisy. Obserwuj moje najnowsze wpisy na stronie poprzez portale społecznościowe. Podziel się interesującym wpisem ze swoimi znajomymi już teraz. Oprócz pięknych gifów umieszczam tutaj także muzykę, poradniki i publikacje, które z pewnością Cię zaciekawią.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

x

Zobacz również

Marlena Drozdowska – Radość O Poranku

 Marlena Drozdowska – Radość O Poranku Tekst piosenki: Marlena Drozdowska – Radość O Poranku Autor ...