Nowości
Home » Tag Archives: Wiersze o Starości

Tag Archives: Wiersze o Starości

Starość może być piękna – cytaty i wierszyki

Starość może być piękna Malwida von Meysenbug Wiel­ka dusza po­win­na mieć w so­bie niep­rzeb­ra­ne źródło młodości, która ją ut­rzy­muje zaw­sze młodą i świeżą po­mimo, że zewnętrzna powłoka starze­je się.   Mark Twain Ludzie nie dla­tego przes­tają się ba­wić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przes­tają bawić.   Antoni Kępiński Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką ...

Przeczytaj więcej »