Firma - Przeciwko kurestwu i upadkowi zasad

Firma - Przeciwko kurestwu i upadkowi zasad
Firma - Przeciwko kurestwu i upadkowi zasad
Powiększ Pobierz Komentarze Udostępnij

Autoodtwarzanie włączone, następnie Bastille - Things We Lost In The Fire.

Firma - Przeciwko kurestwu i upadkowi zasad - tekst piosenki

Opis: [Wilku WDZ]
HG WWA i Firma KRK, tak
Jeden mach uzależnia jak crack rap
To nie dla sosu nie dla braw, patrz
Oceń sam kto daje lak, od kogo bije blask
WDZ znów gości w twoich snach, fakt
masz kolejny takt, kolejny track nie idzie w las
Kończy się twój czas, pozostajesz bez szans
Pytań brak, jesteś sobą lub kogoś grasz
To nasz świat, przeciw kurestwu pakt
Śmierć konfidentom, bez litości dla tych szmat
Surowej prawdy smak poczuje każdy wack
Ruszymy na znak (bach) i gryziesz piach

[Popek]
Przeciwko kurestwu ludzi cała masa
Jesteś z ulicy i wbijasz w to kutasa
To nie ładnie, zerowa klasa
hajs na górze, morale na dnie
Dosadnie, jesteście zwykłą bandą frajerów
Dokładnie, ta jazda nie wzięła się z niczego
Małolat chcę zarobić - kroi swego
Jest tego coraz więcej na ulicy
Opadają ci ręce
To dlatego że masz zasady i serce
Masz to coś czego ta kurwa nie posiądzie nigdy więcej
Hemp Gru, Firma rozwiązuje ci ręce
Zaciśnij pięści, z kurestwem walcz jak pitbull aż do śmierci
Wiara w twe zasady drogę ci oświeci
Jestem z tobą, jestem z Firmy aż po deskę grobową

(x2)
To przeciwko kurestwu i upadkowi zasad
Bądź elegancki, najważniejsza nie jest kasa
I pamiętaj, dobrym ludziom trzeba pomagać
Na koncertach do oporu będę ich pozdrawiać

[Tadek]
My ciągle o tym samym, ciągle ta stara śpiewka
Nasza twórczość działa, tak jak skuna drzewka
Bo na nielegalu, ale z mocą dużą
Dobrzy ludzie nas słuchają, a kwiaty skuna kurzą
Nic dobrego nam nie wróżą ci co nie rozumieją
Naszych zasad i wartości, z których kurwy się śmieją
Pies zakłada kajdanki małoletnim złodziejom
On nakradł w życiu więcej, lecz to oni puchę grzeją
Konfidenci też rąbią, dają w plecak i haltują
Ile takich sytuacji, że się ziomki oszukują?
Starych przyjaciół chuj wykręcisz, szybko nowi się znajdują
Większością pieniądz rządzi, mniej liczni się szanują
Teraz do niektórych, na których hip-hopowe ciuchy
tych, których cieszy, że chłopak trafia do puchy
Hardcore Dolina, coś wam to przypomina?
Trzeba było się pilnować, a nie psiarnię kurwa wzywać

(x2)
To przeciwko kurestwu i upadkowi zasad
Bądź elegancki, najważniejsza nie jest kasa
I pamiętaj, dobrym ludziom trzeba pomagać
Na koncertach do oporu będę ich pozdrawiać

[Bosski Roman]
Masz ekipę, nóż w kieszeni, myślisz sobie - ja tu rządzę
Ale nie jest tak chłopaku, tutaj rządzą pieniądze
Lecz, jak sądzę, te pieniądze i tak nam nie dadzą rady
Bo światem naszej mniejszości rządzą honoru zasady
Do końca w porządku pewny bądź i bez obawy
Od frajerstwa dystans, a dla braci swoich prawy
Jeśli ryzykujesz, nie rób z tego zabawy
Unikać należy oskarżonych ławy
Poza tym się prują wciąż kurwy pierdolone
Rzekome ich zarzuty są grubo przesadzone
Mają w głowach filmy, ich umysły są spaczone
Fikcyjni bohaterowie jak Don Vito Corleone
A z policją zmowa to największa jest plaga
Na ulicy widzi - na komendzie opowiada
Na piśmie nie będzie tego o czym on gadał
Wsypani nie będą wiedzieć kto im krzywdę zadał
Nie było papieru, wystarczyło słowo
Rozdupcył się pedał anonimowo
Przeciw upadkowi zasad Firma działa hardcorowo
Przeciwko kurestwu kampanię zaczyna nową

[Pomidor]
Do tego kawałka piszę z miłą chęcią
Ludzie za mnie ręczą, a ja za nich
Firma Hemp Gru, ziomki z zasadami
Niech tak będzie pomiędzy dobrymi ekipami
A ten co nie z nami niech spierdala
Hardcore nagrywamy
Kurwo uważaj na więzienne ściany
Bo tam są tacy jak my, ziomki z zasadami
Ludzie sterujący frajerami
Kurwo sprzedałeś, jesteś sprzedany
Spotkasz nas, będziesz przekopany
Firma Hemp Gru, uliczne świrusy
2008 hardcore u następna część

(x2)
To przeciwko kurestwu i upadkowi zasad
Bądź elegancki, najważniejsza nie jest kasa
I pamiętaj, dobrym ludziom trzeba pomagać
Na koncertach do oporu będę ich pozdrawiać

[Bilon]
Już jako dzieciak wiedziałem czym jest pakt
Nie wiedziałem jednak jaką siłę w sobie ma
Zawarty raz ze sobą twarzą w twarz
Do końca dni, bez mety to był start
Elo człowieku, czy widzisz to co ja?
Nasz piękny świat nabiera ciemnych barw
Jeśli jak ja zawarłeś z życiem pakt
To z zasadami, z całym dziadostwem walcz

[Kali]
Wierzę w was ludzie, bo w siebie wierzę
Trzymaj się brat, lepsze jutro nadejdzie
Każdy z nas ma wady, ale mamy coś
czego nie oddamy nigdy - zasady
Dzięki nim damy radę
prowadzą nas z dala od zdrady
Jebać policję i ich układy
F.I.R.M.A. słowa ostre jak szpady
Pamiętajcie gnidy, nie poddamy się nigdy
Brak litości, nasz system wartości
Łamię kurestwu kości, dla nich nie ma świętości
Łajzy jebane byłem sobą, jestem, sobą pozostanę
A wy co? małolaci, chcecie być za kumaci, szpącić na braci
Przez Was debile możemy to wszystko stracić
Otwórz oczy to nie może iść na marne
Szacunek dla ludzi, których domem Zakłady Karne

[Bilon]
(x4)
To nowa era, robi ci z mózgu szlam
Za swoje ruchy ty odpowiadasz sam

Tłumaczenie tekstu piosenki Firma - Przeciwko kurestwu i upadkowi zasad

Opis: [Wilku WDZ]
HG WWA and Firma KRK, yes
one shot is as addictive as crack, rap
it s not for the sauce is not for the applause, see
judge for yourself who gives a seal, from whom shines the glow
WDZ is again in your dreams, fact
you have another beat, another track does not go into the forest
End of your time, you remain without a chance
No questions, you re still yourself or you play someone else.
This is our world, against whoring pact
Death for informers, without pity for those rags
The raw truth, feel the taste of every wack
We move on mark (bang) and bite the dust

[Popek]
Against whoring we have whole bunch of people
You are from the street and you put dick in it
It s not nice, zero class
Moola on top, morale at the bottom
Bluntly, you are an ordinary bunch of losers
Exactly, this ride did not come from nothing
Youngster wants to earn - cuts his own buddy
There s more and more on the street
You down your hands
That s because you have rules and heart
You get something that whore did not possess any more
Hemp Gru, Firma untie your hands
Clench fist, with whoring fight like a pitbull -to death
Faith in your rules will enlighten your way
I m with you, I m from Firma to the burial board

(x2)
It s against whoring and collapse of rules
Be elegant, money is not the most important
And remember: good people need help
At concerts I salute them

[Tadek]
We are still the same, still the same old song
Our work acts as trees for blunt
Because it s on illegal, but with the large power
Good people are listening to us, and the flowers burn the blunt
Nothing good forecast those who do not understand
Our principles and values, which the whores laugh for
Dogs handcuffs the teenage thieves
He steals in life more, but they are serving the jail time
The informers also chop and do the drugs
How many such situations that homies cheat?
You don t give a fuck about old friends, quickly you are going to find new
Money rules the majority, less numerous are in respect
Now for some, who wear hip-hop clothes
those who enjoy when the boy goes to the jail
Hardcore Valley, it reminds you something?
You had to be careful, not to call the fuckin dogs

(x2)
It s against whoring and collapse of rules
Be elegant, money is not the most important
And remember: good people need help
At concerts I salute them

[Bosski Roman]
You have a team, a knife in your pocket, you think: I m in charge
But this is not like that boy, here rule money
But, I think, the money won t win with us
Because in land of our minority rule the honor
By the endbe righteous, confident and without fear
Keep distance from suckers, and for your brethren be right
If you risk, do not do this fun
Avoid the accused bench
Besides they rip still, fucking whores
Their alleged objections are greatly exaggerated
They have movies in their heads, their minds are distorted
Fictional characters like Don Vito Corleone
Andconspiracy with police is the greatest plague
On the street he sees - on district he tells
In raport there is not that he was talking
Give-away will not know who give the lie to them
There was no paper, enough was the word
Sucker got fucked anonymously
Against collapse of the rules Firma operates hardcore
Against whoring begins a new campaign

[Pomidor]
For this piece of writing I participate willingly
People vouch for me and I vouch for them
Firma Hemp Gru, homies with the rules
Let it be between the good squads
And he who does not - get the fuck off
Hardcore record
Bitch beware of the prison walls
Because there are people like us, homies with rules
People who control suckers
Bitch if you sold, you are sold
Meet us, you will be kicked
Firma Hemp Gru, street freaks
Next part of 2008 hardcore

(x2)
It s against whoring and collapse of rules
Be elegant, money is not the most important
And remember: good people need help
At concerts I salute them

[Bilon]
Even as a kid I knew what the pact is
I did not know, however, the strength it has
Once incorporated in face to face,
By the end of days, it was the start without the finish
Elo man, do you see what I see?
Our beautiful world blends dark colors
If like me you have made the pact with life
It is the rules, with all the punks fight

[Kali]
I believe in you guys, because I believe in myself
Hold on brother, a better tomorrow will come
Each of us has flaws, but we have something
we will never give up - rules
Thanks to them we can do it
lead us away from betrayal
Fuck the police, their agreements
F.I.R.M.A. s words are as sharp as swords
Remember rats, we do not ever give up
No mercy, our values system
I break whore s bones, for them there is no holiness
Fucking punks, I was myself, I m still and will remain
And what about you? Youngsters, you want to understand, sell brothers?
Becaus of you, morons, we can lose it all
Open your eyes, it can not to go down the drain
Respect for people whose home is correction facility

[Bilon]
(x4)
It s a new era, it does your brain sludge
For your moves you are responsible by yourself

Film Firma - Przeciwko kurestwu i upadkowi zasad posiada długość 05:00:00, został on opublikowany w internecie w dniu 1970-01-01. Ilość pobrań/wyświetleń grafiki w dniu dzisiejszym: 338.

Udostępnij film

HTML
BBCode
Facebook

Podobne filmy muzyka teksty i teledyski piosenek

Filmy

Nea - Some Say

Mmm, yeah, yeah, yeah, yeah I will find the time, we will find the timing ...


Andrzej Rosiewicz - 40 lat minęło

Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, o...


Fanatic - Czarownica

Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, Wielkim lasem szedłem, nocy nie...


Umberto Tozzi - Ti Amo

Ti amo, un soldo Ti amo, in aria Ti amo se viene testa vuol dire che basta...


Sandu Ciorba - Pe cimpoi

hu iu iu iu iu cand vi bade pe la noi sa nu vi fara cimpoi da pa cimpoi da pa...


ReTo - Papierosy

(Papierosy, które jaram x4 Papierosy, które Papierosy, które jaram...


Rogal DDL - Ebe Ebe

Mefedron to szmata, suki nie chce znac.. JEBAĆ może z kurwą ruszę jeśli...


James Arthur - Impossible

I remember years ago Someone told me I should take Caution when it comes to...


The Neighbourhood - Sweater Weather

All I am is a man I want the world in my hands I hate the beach But I...


Ryszard Rynkowski - Pięknie żyć

1. Chcesz wiedzieć skąd ten świat, Z jakich gwiazd tu spadł, Skąd się...


Kategorie: Filmy

Komentarze

Skomentuj

Statystyki i aktywność użytkowników

Popularne filmy

Nea - Some Say

Mmm, yeah, yeah, yeah, yeah I will find the time, we will find the timing ...

Andrzej Rosiewicz - 40 lat minęło

Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, o...

Fanatic - Czarownica

Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, Wielkim lasem szedłem, nocy nie...

Umberto Tozzi - Ti Amo

Ti amo, un soldo Ti amo, in aria Ti amo se viene testa vuol dire che basta...

Sandu Ciorba - Pe cimpoi

hu iu iu iu iu cand vi bade pe la noi sa nu vi fara cimpoi da pa cimpoi da pa...

ReTo - Papierosy

(Papierosy, które jaram x4 Papierosy, które Papierosy, które jaram...

Środa, 28 września 2022
Godzina:
Imieniny dzisiaj: Więcesław, Wawrzyniec, Salomon, Wacława, Marek, Sylwin, Wacław, Laurencjusz, Jan, Alodiusz, Sylwina, Tymon, Bernardyn.
Imieniny jutro: Teodor, Narcyz, Longin, Lubgost, Euzebia, Franciszek, Wioleta, Ida, Ermelinda, Piotr.
Wschód słońca: 06:43
Zachód słońca: 18:25
Jest 271 dzień roku
Kategorie gify: 353
Kategorie życzenia: 67
Kategorie kolorowanki: 14
Gify i obrazki: 13135
Życzenia: 2287
Kolorowanki: 953
Tagi: 11871
Zarejestrowani: 410
Filmy: 2319
Poczekalnia gify: 1
Poczekalnia życzenia: 0
Oceny: 455783
X